Inkontinenssikoulu

Inkontinenssi on hyvin yleinen vaiva ja monelle terveydenhuollon ammattilaisille se on osa arkea. Täysin E-oppimisympäristönä toteutettu inkontinenssikoulu tarjoaa opintokokonaisuuksia terveydenhuollon ammattilaisille liittyen inkontinenssin tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan. Halusimme luoda modernin oppimisympäristön, joka tarjoaa laadukasta, näyttöön perustuvaa tietoa ja tukea inkontinenssin hoitoon ammattilaisille! 

Kaikki käytetty materiaali on koulutettujen terveydenhuollon ammattilaisten tuottamaa ja noudattaa näyttöön perustuvuuden periaatteita.

Aloita opiskelu jo tänään! 

Alla näet kaikki E-oppimiskeskuksesta löytyvät kurssit sisältöineen  

• Inkontinenssin määrittely

• Virtsanerityselimistön anatomian ja fysiologian perusteet

• Inkontinenssin yleisyys

• Inkontinenssiin liitttyvät myytit ja uskomukset

• Inkontinenssin vaikutukset elämänlaatuun

• Kertaus, kysymykset, arviointi ja todistus

• Inkontinenssityyppien määrittely

•  Inkontinenssityyppien anatomia ja fysiologia

•  Syventyminen eri tyyppeihin

•  Inkontinenssityyppien aiheuttajat

•  Kertaus, kysymykset ja arviointi

•  Lukuisat komponentit, joita tarvitaan pidätyskyvyn saavuttamiseen ja ylläpitoon

•  Normaalin ikääntymisen aiheuttamat muutokset virtsateissä

•  Inkontinenssin monenlaiset syyt

•  Inkontinenssin arvioinnin merkitys

•  Avaintekijät inkontinenssin arvioinnissa

•  Arviointiin käytetyt perustutkimukset

•  Lisätutkimuksia joita erikoislääkäri voi tarvittaessa tehdä

• Hyvät ihmissuhde- ja kommunikaatiotaidot inkontinenssista keskustellessa

•  Konservatiivinen hoito

•  Vaihtoehdot eri inkontinenssityyppien hoitoon

•  Kertaus, kysymykset ja arviointi

•  Mitä inkontinenssi on ja kuka siitä kärsii 

•  Mitä pidätyskyvyn säilyttämiseksi vaaditaan

•  Virtsaneritys- ja ruoansulatuselimistön anatomia ja fysiologia

•  Yleisimmät virtsa- ja ulosteinkontinenssin aiheuttajat

•  Inkontinenssin arviointi

•  Hoitajan rooli pidätyskyvyn ylläpitämisessä ja inkontinenssin hallinnassa

•  Inkontinenssin hallintaan käytetyt tuotteet

•  Tapoja edistää suoliston terveyttä

•  Gastrokolinen refleksi

•  Yleisimmät suoliston ongelmat, niiden aiheuttajat ja hoito

•  Tehokas ja säännöllinen suoliston terveyden hallinta

•  Rakon ja suolen hallinnan saavuttamisen normaali prosessi

•  Mahdolliset rakkoon ja suolistoon liittyvät oheissairaudet lapsilla 

•  Ihon toiminta

•  Inkontinenssin vaikutukset ihoon

•  Kattavan arvioinnin ja suunnittelun merkitys terveen ihon ylläpitämiseksi

•  Vaippaihottuma

•  Vaippaihottuman ja painehaavan ero

•  Asianmukaiset tuotteet ihon suojaamiseen ja puhdistukseen

•  Inkontinenssin vaikutus elämänlaatuun

•  Inkontinenssin syiden kertaus

•  Esteet pidätyskyvyn säilymiselle

•  Avaintekijät pidätyskyvyn säilymiseen

•  Keskeiset toimet pidätyskyvyn edistämiseen

•  Perusteet dementiasta

•  Miten virtsa- ja ulosteinkontinenssi vaikuttavat dementiaa sairastavan elämään?

•  Pidätyskyvyn arviointi dementiaa sairastavalla

•  Inkontinenssin hallinta dementiaa sairastavalla